In een moderne wijk wonen mensen met uiteenlopende achtergronden, verschillende interesses, kleine en grote ambities en allerlei mogelijkheden. Soms valt iemand in de wijk op, door zijn of haar gedrag. Hoe ga je daar goed mee om? Samen Sterk zonder Stigma geeft je handvatten tijdens bewustwordingsbijeenkomsten.

Een voorbeeld: Marian wordt regelmatig ’s nachts wakker omdat de buurvrouw meubels aan het verschuiven is. Soms schreeuwt de buurvrouw ook keihard. Marian heeft medelijden met haar buurvrouw, maar ze heeft er ook last van dat ze door het lawaai slecht slaapt. De buurvrouw krijgt een paar keer per week ondersteuning vanuit de psychiatrie, maar het lijkt Marian niet genoeg. De woning vervuilt, het gedrag van de buurvrouw wordt steeds belastender en de buurvrouw zelf lijkt steeds wanhopiger. Wat zou Marian kunnen doen?

Wat kun jij als bewoner of professional in de wijk doen?

Deze casus zou aan bod kunnen komen tijdens een bewustwordingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten in de wijk laten we zien wat het betekent om een psychische kwetsbaarheid te hebben en hoe (zelf)stigmatisering werkt. We geven informatie, bespreken casussen en gaan met elkaar in gesprek. We denken mee over wat jij als professionals in de wijk, buur, vrijwilliger of winkelier kunt doen. Samen met twee mensen met eigen ervaring met psychische kwetsbaarheid geven we, vanuit hun perspectief, antwoord op al je vragen.

In Tilburg, Utrecht en Apeldoorn zijn er pilots uitgevoerd met deze bewustwordingsbijeenkomsten. Buren blijken met eenvoudige tips een belangrijke rol te kunnen spelen in de destigmatisering en participatie van mensen met psychische kwetsbaarheden. In dit artikel kun je lezen welke ervaringen en kennis we daar hebben opgedaan.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor vrijwilligers, professionals en bewoners die in de wijk te maken hebben met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Bijvoorbeeld gemeentes, vrijwilligersorganisaties, de politie, winkeliersverenigingen, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en ggz-instellingen kunnen de bijeenkomsten aanvragen.Bron: samensterkzonderstigma.nl

andere interessante nieuwsartikelen