De personele krapte en de steeds veranderende intensievere hulpvragen van onze cliënten vragen om een goede organisatie van de zorg en betere toerusting van medewerkers en teams. Deze uitdagingen vormden de aanleiding voor de RIBW Nijmegen & Rivierenland om opnieuw onze focus te bepalen en de strategie van onze organisatie aan te scherpen.  

Samen doen wat écht nodig is. Wij zijn er voor je. 

Als RIBW Nijmegen & Rivierenland leveren we samen bijzonder mooi en waardevol werk voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid. Met ruim 35 jaar ervaring zijn we dé specialist in het begeleiden van deze cliënten. We onderscheiden ons door onze gezamenlijke kennis & kunde en betrokkenheid. Dat zit in onze genen. De personele krapte en de intensievere zorg vragen om een goede organisatie van zorg én sterke teams. We zijn er voor onze cliënten, elke dag weer. Ook in deze uitdagende tijd. En daar zijn we trots op. 

Zo passend mogelijke zorg

We blijven maatwerk bieden en kijken naar wat iemand écht nodig heeft. Cliënten mogen erop vertrouwen dat zij passende zorg krijgen, zo lang dit nodig is. Soms is dat binnen onze organisatie en soms daarbuiten, bij één van onze partners. Wij ondersteunen in de best passende zorg, op de juiste plek. 

De moderne werkgever

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers hun goede werk zo fijn mogelijk kunnen doen. Bij het bieden van de intensieve zorg die nodig is, gaan we hen nog beter en breder ondersteunen. Bij ontwikkeling op persoonlijk vlak en met technologische hulpmiddelen. Zo is er ook meer tijd voor mensenwerk. 

Trots op ons specialisme

Deze uitdagende tijd vraagt andere dingen van ons vakmanschap. We vertrouwen op onze medewerkers en hun professionaliteit. Want zij weten hoe je er het beste voor je cliënt kan zijn. Zij maken de juiste keuzes en kijken samen met de cliënt wat nodig is om een goed en eigen leven te leiden. Daar zijn we trots op.

Herstelondersteunend

We bieden herstelondersteunende begeleiding, zodat cliënten weer een betekenisvol leven kunnen leiden. Dit doen we thuis, in de woonvormen en bij Participatie & Werk. Onderdeel van de begeleiding is de inzet van ervaringsdeskundigheid. Deze meerwaarde wordt alom erkend. Daarom breiden we peer-to-peer-initiatieven uit. Een van de ideeën die we onderzoeken is een Herstelacademie. 

Samen in de buurt

De RIBW is een echte verbinder tussen mens en maatschappij. We streven naar sociale inclusie van mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid, zodat ook zij meedoen. Onze medewerkers zetten zich actief in om dit voor cliënten mogelijk te maken. Zeker waar cliënten dat niet alleen kunnen. Onze medewerkers ondersteunen bij het aanleren van vaardigheden en het krijgen van vertrouwen. Ook maken zij zich zichtbaar in de buurt en gaan samen met hun cliënt de verbinding aan. 

Samen met andere partijen

Samenwerken vinden we belangrijk. We kunnen en willen het samen doen. Tegelijkertijd zien we dat dit soms lastig is. Iedereen is zoekende en dat kan schuren. Toch is het van belang de wederkerigheid op te zoeken vanuit onze eigenheid en kracht. We leren en investeren in elkaar.

Samen staan we sterk

Wij zijn als RIBW Nijmegen & Rivierenland één club. Als specialist benutten we elke dag onze kennis en kunde. Dat is onze kracht en ons vakmanschap. 

Doe mee, denk mee, werk mee. Want samen doen we wat echt nodig is!

andere interessante nieuwsartikelen

Lifegoals Fit en Fun event 23 april 2024
Lifegoals Fit en Fun event 23 april 2024
3 minuten
De RIBW zoekt jouw hulp!
De RIBW zoekt jouw hulp!
3 minuten