RIBW Nijmegen & Rivierenland heeft per 1 juni 2022 een nieuwe bestuurder. Drs. Caroline Truijens volgt Edwin ten Holte op, die maart jongstleden afscheid nam van de RIBW.  

De afgelopen 18 jaar werkte Caroline bij Reinier van Arkel, als klinisch psycholoog, programmamanager en als Directeur Behandelzaken. Ze heeft in de lange periode dat ze daar werkzaam was veel kunnen betekenen voor de cliënten en medewerkers van Reinier van Arkel.

Mooie nieuwe uitdaging  
Caroline ziet de overstap naar de RIBW als een mooie nieuwe uitdaging: “Ik heb een prachtige tijd gehad bij Reinier van Arkel en kijk terug op mooie samenwerkingen en ontwikkelingen die positief hebben bijgedragen aan de inhoud en kwaliteit van de zorg aan cliënten en hun naasten. In mijn nieuwe rol als bestuurder van de RIBW Nijmegen & Rivierenland neem ik alle ervaringen graag mee om ook hier, samen met collega’s en netwerkpartners, mooie stappen te zetten in kwaliteit van onze ondersteuning en begeleiding.” 

Over RIBW Nijmegen & Rivierenland 
RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk. De RIBW zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet op basis van gelijkwaardigheid.  In de regio’s Nijmegen, Rijk van Nijmegen en Rivierenland begeleidt de RIBW ruim 1.450 mensen die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) ondersteuning nodig hebben. Zodat zij net zoals ieder ander mens een betekenisvol leven kunnen leiden.  De begeleiding is altijd gericht op herstel, autonomie, zelfregie, participatie en met inzet van het sociale netwerk van de cliënt.  Onze medewerkers zijn het fundament van onze organisatie. We zetten in op vitale, duurzaam inzetbare werknemers die in een veilige en gezonde werkomgeving gedurende een lange periode cliënten begeleiden op weg naar herstel. 

andere interessante nieuwsartikelen

Life Goals Festival Nijmegen 2024
Life Goals Festival Nijmegen 2024
3 minuten
De RIBW zoekt jouw hulp!
De RIBW zoekt jouw hulp!
3 minuten