Voor het herstelproces van een cliënt is het nodig dat deze de eigen ervaringen erkent en zichzelf eigenaar voelt van het eigen leven. Hoe kun je als organisatie dat proces bevorderen?

RIBW Nijmegen & Rivierenland werkt aan herstelondersteunende zorg met behulp van herstelprincipes voor het begeleidingsproces, training en opleiding, en de HOI-methodiek.

‘De RIBW gaat uit van het herstelvermogen van ieder mens. In de begeleidingstrajecten wordt altijd uitgegaan van ieders persoonlijke kracht, talenten, mogelijkheden, wensen en kwetsbaarheden.’

Daarnaast versterkt RIBW Nijmegen & Rivierenland ook de ervaringsdeskundigheid binnen de organisatie. Met de inzet van ervaringsdeskundigen bij het vormgeven van die herstelondersteunende zorg, zoals ons team Herstel, begeleiders met ervaring en ervaringsdeskundigen die werken in het team Thuis in de Wijk en in de Wijkggz teams.

De vraag is alleen hoe het gaat in een organisatie als ervaringsdeskundigen een belangrijke rol krijgen bij het vormgeven van die herstelondersteunende zorg. Hierover lees je meer op Movisie.nl, waar je een interview kunt vinden met directeur Marc van Lee, Robin Timmers van Team Herstel en Erika Claessen (programmaleider HOZ).

Bron: Movisie.nl