Stemmen horen roept bij mensen die er zelf (in)direct mee te maken hebben veel vragen op. Wie of wat zijn die stemmen? Wat is de oorzaak? En vooral: hoe kan ik leren omgaan met stemmen horen? Ervaringsdeskundige Robin Timmers schrijft erover in zijn boek ‘Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte benadering’. Afgelopen 2 november verscheen de 2e, herziene druk bij uitgever Tobi Vroegh.

Veel misverstanden en stigma over stemmen horen
Stemmen horen is een bijzondere ervaring; je hoort een – of meerdere – stem(men), terwijl er geen overeenkomstig stemgeluid in de omgeving aanwezig is. Sommige mensen ervaren er ernstige psychische problemen door, terwijl anderen het zien als een verrijking. Veel mensen denken dat stemmen horen betekent dat je een mentale aandoening of beperking hebt. Dergelijke uitgangspunten kunnen leiden tot uitsluiting en stigmatisering van mensen die stemmen horen. Het boek geeft een genuanceerd beeld over stemmenhoorders en hoe je ermee kunt leren omgaan.

Leren Omgaan met Stemmen Horen
Het boek biedt in begrijpelijke taal alle belangrijke informatie, inzichten en handvatten over omgaan met stemmen horen. Ervaringen en ervaringskennis van stemmenhoorders zelf komen aan bod, als ook veel hulpverlenings- en wetenschappelijke kennis. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de relatie tussen stemmen horen en spiritualiteit, kunst, cultuur en mensenrechten. In deze tweede druk zijn de tekst en opmaak geheel herzien en is de informatie geactualiseerd. Op www.omgaanmetstemmenhoren.nl kun je het boek gratis downloaden. Ook vind je er meer informatie over de verschillende Steunpunten Stemmen Horen.

Over de schrijver
Auteur Robin Timmers heeft zelf veel ervaring met de worsteling en het leren omgaan met het horen van stemmen. Hij ontwikkelde zich tot ervaringsdeskundige in de herstel- en stemmenhoorbeweging. In 2012 richtte hij bij RIBW Nijmegen & Rivierenland het eerste Steunpunt Stemmen Horen op. Hier bieden ervaringsdeskundigen informatie en ondersteuning aan mensen die stemmen horen, hun naasten en hulpverleners. Voor zijn jarenlange inzet voor de stemmenhoorbeweging kreeg Robin in 2021 de ‘Romme & Escher’-prijs.

Lovende reacties op 1e druk

“Dit is een compleet boek. Het geeft een overzicht van wat mogelijk is als je stemmen hoort.”

Dr. Dirk Corstens

“Dit boek is een ‘must have’ voor iedereen die nieuwsgierig is naar het fenomeen stemmen horen. Het boek is heel prettig geschreven en staat boordevol nuttige informatie, beschreven vanuit ervaringsdeskundig perspectief aangevuld met alle kennis die er op dit moment is.”

Ervaringsdeskundige Jeroen Zwaal

“Ik vind dit een geweldig goed boek. Ik denk dat het veel impact gaat hebben binnen de Nederlandse GGZ en dat het de emancipatie van stemmen horen in Nederland een enorme stimulans gaat geven.”

Dr. David van den Berg

“… een grote mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse stemmenhoordersbeweging."

Prof. Jim van Os en dr. Wilma Boevink in het voorwoord over het boek

Boekinformatie
Titel: ‘Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte benadering.’
Auteur: Robin Timmers
Uitgever: Tobi Vroegh, in opdracht van RIBW N&R
Prijs: €22,50
Blz.: 280
1e druk : September 2018
2e druk: November 2022
ISBN : 9789078761-679
Website: www.tobivroegh.nl/product/leren-omgaan-met-stemmen-robin-timmers