Vanwege het reguliere terugtreden na twee zittingstermijnen van de voorzitter van de Raad van Toezicht, zoekt de RIBW Nijmegen & Rivierenland een:

Voorzitter Raad van Toezicht

Verbindende en ervaren toezichthouder met een hart voor herstel ondersteunende zorg

De Raad van Toezicht is een in de statuten verankerd orgaan. De Raad van Toezicht ziet toe op het realiseren van de doelstellingen van de RIBW in relatie tot de maatschappelijke veranderingen en behoeften. Daarnaast heeft de Raad de functie van werkgever en klankbord voor de (eenhoofdige) Raad van Bestuur.

Naast de generieke profieleisen voor leden van de RvT gelden de volgende aanvullende profielkenmerken voor de voorzitter:

  • Heeft bij voorkeur ruime bestuurlijke ervaring in de (semi)publieke sector;
  • Heeft toezichthoudende ervaring bij voorkeur met de rol van voorzitter in een organisatie met een vergelijkbare context;
  • Heeft het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
  • Beschikt over voldoende inzicht en kennis met betrekking tot de voor de RIBW Nijmegen & Rivierenland relevante beleidsmatige, maatschappelijke en strategische ontwikkelingen en wet- en regelgeving over (de financiering van) de zorg;
  • Heeft affiniteit met de zorg en met het primaire werkproces van de RIBW Nijmegen & Rivierenland;
  • Erkent het belang van betrokkenheid van de cliënten bij het beleid van de RIBW Nijmegen en Rivierenland middels de daartoe ingestelde medezeggenschapsorganen.

Wilt u meer weten over deze functie? Bekijk dan de volledige vacaturetekst en bekijk de profielschets. U vindt deze ook via de website van DirectieWerf.

andere interessante nieuwsartikelen

Life Goals Festival Nijmegen 2024
Life Goals Festival Nijmegen 2024
3 minuten
De RIBW zoekt jouw hulp!
De RIBW zoekt jouw hulp!
3 minuten