In Nederland vind je talloze voorzieningen in de maatschappelijke opvang die door dak- en thuislozen worden beheerd. Deze zelfbeheerde opvangvoorzieningen zijn echter erg kwetsbaar, omdat het model van zelfbeheer en collectieve empowerment niet hand in hand gaat met de reguliere organisatie van de maatschappelijke opvang. Daarom hebben vijf voorzieningen in Nederland, waaronder de NuNN (Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen), het initiatief genomen tot de oprichting van een gezamenlijk platform. Dit project wordt gesteund door Stichting Delen Geeft Meer.

Wanneer een opvangvoorziening door dak- en thuislozen worden beheerd, houdt dat in dat zij samenwerken en verantwoordelijk zijn voor de voorziening. Zij hebben samen zeggenschap over de gang van zaken in de opvang. Het platform dat de vijf voorzieningen willen oprichten, ontwikkelt een aantal activiteiten. Denk aan het opbouwen van organisatiecapaciteit rondom leiderschap en de borging van kernprincipes van zelfbeheer. Ook worden een aantal deelnemers gecoacht door iemand die weet hoe het is om dakloos te zijn. Hierdoor kunnen deze deelnemers zich verder ontwikkelen als cultuurdragers van zelfbeheer, waarnaast ze de stem van dak- en thuislozen beter kunnen laten horen.

Stichting Delen Geeft Meer steunt dit project met een bedrag van €50.000,-.
Meer weten over dit project? Kijk dan op de site van Delen Geeft Meer.

Benieuwd naar de zelfbeheerde maatschappelijke opvang bij de NuNN? Bekijk dan dit filmpje.

Bron: Delen Geeft Meer