Beschermd wonen

Samen met de cliënt bekijken we de mogelijkheden en kiezen we de woonvorm en het Beschermd wonen product (Licht, Middel zwaar of Intensief) die het beste past. Deze keuzes hangen af van de zorgvraag, de beschikbare woningen, het groepsaanbod en de samenstelling van de groep in de woning. In Nijmegen heeft de RIBW meer dan 20 woonlocaties verdeeld over de diverse wijken in de gemeente. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocaties. 

Ambulante begeleiding

Ambulante specialistische begeleiding sluit aan bij de thuissituatie, het cliëntsysteem en de wijk waarin iemand woont. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocaties. Onze begeleiders ondersteunen onder andere bij:

  • Wonen
  • Zinvolle dagbesteding
  • Werken en leren
  • Sociale relaties
  • Financiën en administratie
  • Gezondheid
News items title RIBW Ambulante begeleiding Zuid/West

Kantoorlocatie 1
Nieuwe Mollenhutseweg 40
6533 HJ Nijmegen

Kantoorlocatie 2
Joubertstraat 140 
6543 NZ Nijmegen

Kantoorlocatie 3
Couwenbergstraat 14
6535 RS Nijmegen

Participatie & werk

Drijfveren achter maatschappelijk herstel zijn activering en participatie. Wij ondersteunen cliënten om voor hen passende dagbesteding te vinden. Een zinvolle besteding van de dag zorgt voor structuur in het leven. De RIBW biedt activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden om mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening daarbij te ondersteunen. De gemeente Nijmegen heeft twee centrale en vier lokale locaties met de functie inloop GGZ die door samenwerkingspartner Ixta Noa en RIBW worden begeleid.

OGGZ

De RIBW is al jarenlang betrokken bij het Uitvoeringsprogramma OGGZ/Mo. In de gemeente Nijmegen bieden we dak- en thuislozen vanuit de NuNN nachtopvang (24 plaatsen), dienstwoningen (7 plaatsen), uitkeringsbeheer en bemoeizorg. Daarnaast draait het project Housing First, een bewezen effectieve methodiek voor het huisvesten van langdurig dak- en thuislozen die op meerdere leefgebieden problemen ervaren. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocaties. 

News items title RIBW OGGZ Nijmegen BW (De Dwarsweg)

Groesbeeksedwarsweg 16-1
6521 DL Nijmegen 

News items title RIBW NuNN

In de Betouwstraat 19
6511 GB Nijmegen 

News items title RIBW OGGZ Ambulant

Bijleveldsingel 52
6524 AE Nijmegen  

Contact

Eloy Peters
Accountmanager

drs. Ronald Caminada MBAH
Directeur