Beschermd wonen

Samen met de cliënt bekijken we de mogelijkheden en kiezen we de woonvorm en het Beschermd wonen product (Licht, Middel zwaar of Intensief) die het beste past. Deze keuzes hangen af van de zorgvraag, de beschikbare woningen, het groepsaanbod en de samenstelling van de groep in de woning. In Nijmegen heeft de RIBW meer dan 20 woonlocaties verdeeld over de diverse wijken in de gemeente. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocaties. 

Ambulante begeleiding

Het team Thuis in de wijk begeleidt sinds januari 2022 ambulante cliënten waarvan de verwachting is dat langdurig en intensieve ondersteuning bij wonen, werken en welbevinden nodig is. Deze cliënten wonen zelfstandig en krijgen ondersteuning thuis. Ze hebben een WLZ (Wet Langdurige Zorg) of MPT (Modulair Pakket Thuis) indicatie.

Onze begeleiders ondersteunen onder andere bij:

 • Wonen
 • Zinvolle dagbesteding
 • Werken en leren
 • Sociale relaties
 • Financiën en administratie
 • Gezondheid

Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocatie. 

News items title RIBW Thuis in de wijk

Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen

Participatie & werk

Drijfveren achter maatschappelijk herstel zijn activering en participatie. Wij ondersteunen cliënten om voor hen passende dagbesteding te vinden. Een zinvolle besteding van de dag zorgt voor structuur in het leven. De RIBW biedt activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden om mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid daarbij te ondersteunen:

De gemeente Nijmegen heeft meerdere locaties met de functie inloop GGZ die door samenwerkingspartner Ixta Noa worden begeleid.

Voor inwoners uit de gemeente Nijmegen zijn aan de inlopen geen kosten verbonden en hoeft hier geen beschikking voor worden afgegeven. 

WijkGGZ

Met WijkGGZ slaan zorgpartners Pro Persona, IrisZorg, Pluryn en RIBW Nijmegen & Rivierenland de handen ineen voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor (onder andere psychisch) kwetsbare wijkbewoners en hun naasten. De WijkGGZ-teams zijn een aanvulling op de sociale wijkteams of buurtteams, huisartsen en praktijkondersteuners GGZ. WijkGGZ ondersteunt hen met GGZexpertise. Ook worden WijkGGZ-teams ingezet voor ondersteuning aan inwoners vanaf 18 jaar, op basis van een Herstel Ondersteunende Kennismaking en kortdurende ondersteuning.

WijkGGZ is met vijf teams van GGZ-professionals actief in de gemeente Nijmegen:

 • Dukenburg & Lindenholt: dukenburglindenholt@wijkggz.nl
 • Oud West & Noord: oudwestnoord@wijkggz.nl
 • Oost & Centrum: oostcentrum@wijkggz.nl
 • Midden & Nieuw West: middennieuwwest@wijkggz.nl
 • Zuid incl. Hatert: zuidhatert@wijkggz.nl

Hoofdkantoor

Het hoofdkantoor van de RIBW Nijmegen & Rivierenland bevindt zich op Kerkenbos. 

News items title Kerkenbos (oa Serviceorganisatie)

Kerkenbos 1103a
6546 BC Nijmegen

OGGZ

De RIBW is al jarenlang betrokken bij het Uitvoeringsprogramma OGGZ/Mo. In de gemeente Nijmegen bieden we dak- en thuislozen vanuit de NuNN nachtopvang (24 plaatsen), dienstwoningen (7 plaatsen), uitkeringsbeheer en bemoeizorg. Daarnaast draait het project Housing First, een bewezen effectieve methodiek voor het huisvesten van langdurig dak- en thuislozen die op meerdere leefgebieden problemen ervaren. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocaties. 

News items title RIBW OGGZ Nijmegen BW (De Dwarsweg)

Groesbeeksedwarsweg 16-1
6521 DL Nijmegen 

News items title RIBW NuNN

In de Betouwstraat 19
6511 GB Nijmegen 

News items title RIBW OGGZ Ambulant

Bijleveldsingel 52
6524 AE Nijmegen  

Contact

Eloy Peters
Accountmanager

drs. Ronald Caminada MBAH
Directeur