NIJMEGEN - De minihuisjes zijn besteld en rond Kerstmis van dit jaar zullen de eerste bewoners erin trekken. Zo ziet nu het tijdsplan eruit voor een nieuwe woonplek op een weideveld tussen de Nijmeegse woonwijk Weezenhof en snelweg A73. 

Hier komen acht zogeheten ‘skaeve huse’ ofwel zorgwoningen. Die zijn bestemd voor mensen met psychische en sociale problemen. Het betreft onder meer buitenslapers en zorgmijders. Ook gaat het om cliënten die zodanig psychisch in de war zijn, dat ze in een reguliere woonwijk voor te veel overlast zorgen en evenmin kunnen aarden in opvangcentra.

Definitief

Over de komst van de huisjes wordt al gesproken sinds 2012. Na een eerdere gang naar de rechter en Raad van State, onder meer door buurman tuincentrum Kokke, is nu ook een nieuwe bezwarentermijn verstreken en zijn er geen nieuwe bezwaren meer ingediend. Daarmee is het plan voor de huisvestingsplannen definitief. 

Wie er komt wonen, is nog niet bekend. De organisaties gaan nu gezamenlijk op zoek naar kandidaten, vaak mensen die al jaren dakloos zijn. Met de bewoners direct in de omgeving van de nieuwe woonzorgplek is overlegd over een buurtbeheerplan. In de gemeenteraad is afgesproken dat om de zoveel tijd gekeken wordt naar beheer en aanpak van mogelijk ervaren overlast. 

Overlast te groot?

Is die overlast te groot, dan komen er aanvullende maatregelen of kan zelfs het woonterrein weer worden opgeheven. De verwachting is overigens dat dit niet zal gebeuren. Op andere plekken in Nederland met skaeve huse is de ervaring dat omwonenden in de regel weinig merken van hun nieuwe buren. Het terreintje tussen tuincentrum Kokke en snelweg A73 wordt de komende maanden verder bouwrijp gemaakt. Het voornemen is om zorghuisjes aan de Stadbroekseweg minimaal dertig jaar te laten staan

In mei tekenden bestuurders van zorgverlener Leger des Heils, RIBW Nijmegen & Rivierenland, verslavingsinstantie IrisZorg, GGD en gemeente Nijmegen al een overeenkomst met WoonGenoot. De laatste is de corporatie die de huisjes gaat beheren.

Bron artikel: Gemeente Nijmegen / Gelderlander, foto: © Jean Pierre Reijnen

https://www.gelderlander.nl/ni...

andere interessante nieuwsartikelen