De nieuwe rubriek ‘Blik op herstel’ geeft een inkijkje in het dagelijkse werk van de herstelcoaches & vrijwilligers van Team Herstel van RIBW Nijmegen & Rivierenland. In deze editie staat het verhaal van Jack centraal. We leren hoe de loop van zijn leven hem vormt tot wie hij nu is en hoe hij zijn ervaring inzet om anderen in hun herstel te ondersteunen.

In het werk als herstelcoach staat altijd de regie over je eigen leven centraal. De deelnemers aan cursussen of mensen die we individueel begeleiden gaan dan ook aan de slag met het (her)vinden van de eigen krachten en mogelijkheden. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de laagdrempelige cursus Begin maken met herstel (BMMH). In een kleine groep van maximaal zes deelnemers wisselen we ervaringen uit over je eigen herstel, over hoop en wat je in jouw herstel gesteund heeft.

Deze uitwisseling is voor veel deelnemers vaak de eerste keer dat zij hun herstelverhaal delen en de herstelverhalen van anderen horen. Het levert prachtige momenten op, vol van gedeelde ervaringen en herkenning. Je letterlijk gezien en gehoord voelen. Heel bijzonder om hier als herstelcoach deelgenoot van te mogen zijn.

Hoop en geloof in herstel voor ieder mens

Eigen regie, hoop en het geloof in herstel van ieder mens staat bij ons voorop. Dit gaat niet alleen op voor onze deelnemers, maar zeker ook voor onze vrijwilligers en stagiaires. Jack van Dalen is hier een mooi voorbeeld van.

Jack heeft een bewogen leven achter zich. Door zuurstofgebrek bij zijn geboorte en een hersenbloeding heeft hij van jongs af aan epileptische aanvallen en spasmen aan de linkerkant van zijn lichaam. Zijn vader kon hier niet goed mee omgaan en had geen aandacht voor hem. Jacks mening en gevoelens waren onzin volgens hem. Doordat Jack anders was dan andere kinderen werd hij ook op school gepest en uitgescholden. En helaas sloop afwijzing ook zijn huwelijk binnen. Jack ging door al deze afwijzingen zelf ook geloven dat hij niets waard was, dat hij geen bestaansrecht had. Zonder dat hij het zelf in de gaten had, was hij jaren depressief.

Iemand nemen zoals hij is

Totdat Jack zijn nieuwe partner ontmoette, die hem nam zoals hij was en er onvoorwaardelijk voor hem was. Haar houding maakte het mogelijk dat hij weer kon worden wie hij in wezen was: een optimist, een mensen-mens, die ook geleerd heeft van zichzelf te houden. Die voor zichzelf op kon komen, maar ook altijd met oog voor de pijn van de ander.

Alle ervaringen hebben Jack gemaakt tot wie hij nu is. Naast pijn en verdriet is er ook iets moois uit voortgekomen. Het besef hoe belangrijk het is om gehoord, gezien en begrepen te worden en dat er ook mensen zijn die het goed wél goed me voor hebben.

Ervaring inzetten om anderen te ondersteunen

Inmiddels zet Jack zijn ervaring in om anderen in hun herstel te ondersteunen. Hij volgde eind vorig jaar de cursus Begin maken met herstel en heeft inmiddels een vrijwilligerscontract bij de RIBW. Hij begeleidt samen met Theo op dinsdagmiddag de RIBW Fotostudio. Naast zijn grote passie voor fotografie zet Jack zijn eigen ervaring van leven met een lichamelijke en psychische kwetsbaarheid in om deelnemers te ondersteunen. Een ervaringsdeskundige fotograaf zou je kunnen zeggen.

Jack heeft aangegeven dat hij zijn ervaring ook buiten de Fotostudio wil delen. We onderzoeken nu samen of Jack een keer samen met een herstelcoach Begin maken met herstel kan verzorgen.

Onze herstelcoaches

Met zes herstelcoaches begeleiden wij stagiair(e)s en vrijwilligers zoals Jack. Wil je weten wie dit zijn, bekijk onze herstelcoaches dan eens op het RIBW Clientenplein. Wil je meer weten over Team Herstel? Over onze activiteiten en vrijwilligersmogelijkheden, of de mogelijkheden om je eigen ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen? Zoek ons dan op, op het RIBW Clientenplein.

Rubriek Blik op herstel

Deze rubriek geeft een inkijkje in het dagelijkse werk van de herstelcoaches en vrijwilligers van Team Herstel van RIBW Nijmegen & Rivierenland. Hoe wij onze eigen ervaring met ontwrichtende gebeurtenissen en binnen de psychiatrie inzetten in ons werk. Over onze hersteltrainingen en wat het werken aan je herstel teweeg kan brengen. Over het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid. En ook hoe wij meedenken met de bestuurders om herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid binnen de RIBW vorm te geven. Iedere maand zorgen wij voor een nieuw inkijkje.